Ringpermer med eget design

Kunde:TBRT

Case:Ringpermer med eget design

Ringpermer med eget design tar permer til nye høyder, og i dette tilfellet ble det en kjempefin brannvernbok for Bjørnis.

Boka har informasjon om brannøvelser i hjemmet og sjekklister for gjennomgang av brannsikkerheten tipasset barn i førskolealder. Her finner man utfyllingssider, avkryssingsfelt og åpen side for innsetting av egne historier og bilder. – Og til slutt et diplom for gjennomført brannvernarbeid signert av Bjørnis og Brannsjefen.