Brannmenn mot kreft – kalender

Kunde:Trondheim Brannkorpsforening

Case:Kalender

Denne kalenderen er et resultat av dugnadsarbeid i regi av Trondheim Brannkorpsforening og ansatte i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Overskuddet fra kalenderprosjektet går til inntekt til foreningen Brannmenn mot kreft og Brannbamsen Bjørnis sitt forebyggende arbeid rettet mot barn.

Postulatet til foreningen Brannmenn mot kreft: «Hvem redder redderne» går oss rett i hjertet, og dette er et prosjekt som er givende og meningsfylt fra start til slutt. Kalenderen er designet og printet av oss, mens Øystein Eugene Hermstad har stått for de fantastiske bildene.

Produkt: Spiralisert bordkalender
Format: A5
Modeller: Ekte brannfolk, inkludert brannsjefen i TBRT